Sao lưu

Tải phần mềm về và sao lưu bản quyền Windows/ Office. Chú ý lưu trữ lên Cloud hoặc vào ổ D, E để khôi phục khi cài lại Windows.

Tải về: