Office 365 Family 1 User (Mua chung)

399,000 255,000

  • Bản quyền 01 năm
  • Sử dụng 01 người
  • Kích hoạt bằng tài khoản account
  • 1TB dung lượng lưu trữ đám mây
  • Gói Office 365 Family
  • Dùng tối đa 5 thiết bị
  • Đối với PC, Mac, iOS, và Android